Opowiadanie o odpuście

Tekst źródłowy


Nazwa
Opowiadanie o odpuście
Typ
monolog
Komentarz
Dostęp
public
Język
hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa