Słowniczek bielski

Tekst źródłowy


Nazwa
Słowniczek bielski
Typ
komentarz
Komentarz
Słowniczek całej wyspy językowej zredagowany przez hałcnowian żyjących w Austrii, udostępniony przez Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum w Klosterneuburgu (Austria). Informatorzy hałcnowscy wykluczyli, by zawierał on głównie hałcnowskie zwroty (które są według nich rzadkie), sugerując raczej, że to zbiór miejski.
Dostęp
public
Język
hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa